При проблеми с излъчването, влезте на http://streamer.bg/bg/664/filmpage-go

If you have any questions to the participants, please send them to: aterziyski@neveq.com